Què fem?

Les nostres activitats

Activitats familiars

Aprendre a moure’s en familia, gaudint de totes les persones que la componen, mentre es promou l’activitat física com a eina pel benestar.

activitats comunitàries

Moure’s en comunitat, tenint en compte les necessitats de les persones participants i gaudint de la diferència com a element enriquidor.

Activitats gent gran

Fomentar un envelliment saludable i actiu, promovent la memòria i es habilitats cognitives, mentre es gaudeix d’altres membres de la comunitat.

activitats infants i joves

Gaudir d’un oci responsable i cívic, promovent un lleure alternatiu i saludable, acceptant les diferències personals i col·lectives.

Moviment en familia

Activitats familiars

 • Durada: Una jornada sencera en cap de setmana (dissabte o diumenge).
 • Lloc: Casa rural i/o similar.
 • Tipologia d’activitat:
  Jocs (cooperatius, d’orientació i de nit)
  Dansa (creativa, africana i contemporània)
  Yoga (meditació i acroyoga)
  Xerrades d’alimentació i hàbits saludables
 • Objectius principals:
  Aprendre a jugar i moure’s en família.
  Gaudir de la presencia de totes les persones de la família.
  Promoure l’activitat física i l’alimentació com a hàbits saludables.
Moviment en comunitat

Activitats comunitàries

 • Durada: Una jornada sencera en cap de setmana (dissabte o diumenge).
 • Lloc: Instal·lacions municipals, espais públics (places, parcs…).
 • Tipologia d’activitat:
  Jocs (cooperatius, d’orientació i de nit)
  Esports (innovadors i amb valors intrínsecs)
  Dansa (creativa, africana i urbana)
 • Objectius:
  Dur a terme activitats en comunitat, segons les persones participants.
  Gaudir de la presencia de diferents membres de la comunitat.
  Promoure l’activitat física com a hàbit saludable.
Moviment per a la gent gran

Activitats gent gran

 • Durada: Activitat matinal i/o de tarda (2-3 hores)
 • Lloc: Residències de gent gran, instal·lacions municipals i/o espais públics (places, parcs…)
 • Tipologia d’activitat:
  Jocs (cooperatius, motrius, de memòria i sensorials)
  Dansa (creativa i lliure)
  Yoga (meditació i estiraments)
  Xerrades d’alimentació i hàbits saludables
 • Objectius:
  Fomentar un envelliment saludable i actiu.
  Gaudir de la presencia d’altres membres de la comunitat.
  Promoure la memòria i les habilitats cognitives.
Moviment per infants i joves

Activitats infants i joves

 • Durada: Activitat matinal, de tarda i/o nit (2-3 hores)
 • Lloc: Casals de joves, instal·lacions municipals i/o espais públics (places, parcs…)
 • Tipologia d’activitat:
  Jocs (cooperatius, d’orientació i de nit)
  Esports (innovadors i amb valors intrínsecs)
  Dansa (creativa, africana, contemporània i urbana)
  Yoga (meditació i acroyoga)
  Xerrades d’alimentació i hàbits saludables.
 • Objectius:
  Fomentar un oci responsable i cívic.
  Gaudir de la presencia d’altres membres de la comunitat.
  Promoure un lleure alternatiu i saludable.