què ens mou?

La idea de moviment

El moviment entès com a font de salut, és aquell que permet millorar la qualitat de vida de les persones, independentment del punt de partida. El moviment ha de ser saludable i ha de comprendre totes les dimensions de la persona que el du a terme. Aquesta globalitat permet treballar diversos àmbits de la personalitat:

 • Corporalitat per entendre i respectar el propi cos.
 • Creativitat per sortir de la zona de comfort.
 • Cooperació per aprendre a compartir allò que ens envolta
 • Comunicació per saber expressar sense paraules
 • Consciència per esbrinar qui som.

 

els moviments
Moviment físic

El moviment físic, és aquell moviment que permet treballar la corporalitat de la persona en tots els seus àmbits.

Moviment mental

El moviment mental, és aquell que permet activar les capacitats cognitives del cervell i la capacitat de crear i desenvolupar nous coneixements.

Moviment Social

El moviment social, és aquell que permet activar les capacitats relacionals i de treball en grup en l’assoliment d’objectius comuns, aprofitant les potencialitats de totes les persones participants.

Moviment emocional

El moviment emocional, és aquell que ens identifica com a éssers humans i ens permet regular la relació amb el món interior i exterior, a través de la identificació de les emocions que ens acompanyen al llarg de la vida.

Moviment interior

El moviment interior, és aquell que permet activar les capacitats personals de connexió amb la pròpia persona i el desenvolupament de tècniques de relaxació i consciència corporal.

Moviment Físic

Objectius

 • Utilitzar les capacitats físiques bàsiques.
 • Millorar la coordinació i altres habilitats pròpies de l’acció motriu.
 • Millorar la tolerància a l’esforç a través d’activitats amenes i divertides.
 • Descobrir les possibilitats de moviment del nostre cos.

Activitats

 • Activitats de dansa
 • Activitats de percussió corporal.
 • Jocs motrius

 

Moviment Mental

Objectius 

 • Utilitzar les capacitats mentals per resoldre enigmes i orientar-se.
 • Activar la creativitat i la bateria de respostes davant d’un problema.
 • Desenvolupar pautes de pensament diferenciat.
 • Cooperar amb el grup per resoldre enigmes.

Activitats

 • Activitats i jocs d’orientació
 • Reptes i enigmes
 • Escape rooms 

Moviment Social

Objectius

 • Prendre part activa en el treball en grup.
 • Aprendre a acceptar la resta de components del grup.
 • Desenvolupar eines col·lectives per a l’assoliment d’objectius.
 • Fomentar pautes de transformació social.

Activitats

 • Jocs cooperatius
 • Reptes grupals
 • Activitats de conscienciació

Moviment Emocional

Objectius

 • Aprendre a identificar les pròpies emocions i la dels altres.
 • Revisar la nostra acció en relació a l’estat emocional del grup.
 • Entendre l’estat emocional per tal de superar obstacles.
 • Treballar la capacitat d’acceptació emocional.

Activitats

 • Termòmetre emocional
 • Diana emocional
 • Dinàmiques d’identificació d’emocions

Moviment interior

Objectius

 • Utilitzar la capacitat de concentració per al benestar.
 • Activar l’autoconeixement i l’acceptació personal.
 • Desenvolupar pautes de relaxació i connexió interior.
 • Treballar la respiració a través de l’escolta.

Activitats

 • Activitats de ioga.
 • Activitats de mindfulness
 • Dinàmiques TREVA