projecte en moviment

Eclèctic

«No hi ha res més revelador que el moviment»
Martha Graham

 

Eclèctic

Que és resultat de la suma de diverses disciplines, realitats i orígens, per tal d’enriquir una proposta. Que no s’amotlla a una sola realitat i busca encabir totes les experiències d’èxit contrastades.

Moviment

Com a font de salut i inherent a l’espècie humana. A diferents nivells i des de diferents perspectives, superant el cos físic i abraçant altres estadis, com el mental, el social, l’emocional i l’interior.

Des d’eclèctic creiem que el treball comunitari i familiar són sinònim de creixement social i personal. Independentment del model de família o de comunitat, apostem per desenvolupar activitats inclusives de caràcter divers que prioritzin les relacions humanes i el moviment entre el gruix de participants.

Plantegem aquest treball enfocat des de la salut, aplicant els principis de la neurociència i entenent la globalitat de la mateixa.  Aquesta ciència ha provat l’estreta relació entre el moviment i la salut mental, així com l’enderrariment de l’envelliment del cervell per efecte de l’activitat física.  

Per conèixer més

Índex de continguts

Contacte